July 20, 2016

Våre produkter

En vellykket behandling forutsetter at fisken har appetitt på medisinfôret. Derfor produseres medisinfôr fra Aquamed med utgangspunkt i et høymarint og smakelig fôr fra vårt søsterselskap Polarfeed.

Vårt produktsortiment inkluderer fôr til avlusing, samt fôr med påslagshemmere.

Alle produksjonsbatcher fra Aquamed analyseres av et uavhengig laboratorium for å fastslå riktig innhold av medisin før fôret frigis.

Dersom kunden ønsker det kan fôr fra andre produsenter enn Polarfeed benyttes i produksjonen.